doza redusă de acetazolamidă în combaterea bolii de altitudine: o comparație de 62,5 față de 125 mg (studiul RADICAL)

introducere: liniile directoare din America de Nord propun 125 mg acetazolamidă de două ori pe zi ca doză profilactică recomandată pentru prevenirea bolii acute de munte (AMS). Din cunoștințele noastre, nu a fost studiată o doză mai mică de 125 mg de două ori pe zi.

metode: Am efectuat un studiu prospectiv, dublu-orb, randomizat, noninferiority al trekkerilor la tabăra de bază Everest din Nepal. Participanților li s-a administrat doza redusă de 62,5 mg de două ori pe zi sau doza standard de 125 mg de două ori pe zi. Rezultatul principal a fost incidența AMS, iar rezultatele secundare au fost severitatea AMS și efectele secundare în fiecare grup.

concluzii: doza redusă de acetazolamidă la 62, 5 mg de două ori pe zi nu a fost inferioară dozei recomandate în prezent de 125 mg de două ori pe zi pentru prevenirea AMS. Incidența scăzută a AMS în populația studiată poate să fi limitat capacitatea de a diferenția efectele tratamentului. Cercetările ulterioare cu mai mulți participanți cu rate mai mari de AMS ar elucida în continuare această doză redusă pentru prevenirea bolilor de altitudine.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *