zmniejszone dawkowanie acetazolamidu w walce z chorobą wysokościową: porównanie 62,5 vs 125 mg (badanie radykalne)

wprowadzenie: Północnoamerykańskie wytyczne proponują 125 mg acetazolamidu dwa razy na dobę jako zalecaną dawkę profilaktyczną w celu zapobiegania ostrej chorobie górskiej (AMS). Według naszej wiedzy nie badano dawki niższej niż 125 mg dwa razy na dobę.

metody: Przeprowadziliśmy prospektywną, podwójnie ślepą, randomizowaną, nieinferiality próbę trekkerów do Everest Base Camp w Nepalu. Uczestnicy otrzymywali zmniejszoną dawkę 62,5 mg dwa razy na dobę lub standardową dawkę 125 mg dwa razy na dobę. Pierwszorzędowym wynikiem była częstość występowania AMS, a drugorzędowym-nasilenie AMS i działania niepożądane w każdej grupie.

wnioski: zmniejszona dawka acetazolamidu w dawce 62,5 mg dwa razy na dobę nie była niższa od obecnie zalecanej dawki 125 mg dwa razy na dobę w zapobieganiu AMS. Mała częstość występowania AMS w badanej populacji może mieć ograniczoną zdolność do różnicowania efektów leczenia. Dalsze badania z większą liczbą uczestników z większymi wskaźnikami AMS dodatkowo wyjaśniłyby tę zmniejszoną dawkę w celu zapobiegania chorobom wysokościowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *