verminderde dosering van Acetazolamide bij het tegengaan van hoogteziekte: een vergelijking van 62,5 vs 125 mg (the RADICAL Trial)

Inleiding: Noord-Amerikaanse richtlijnen stellen 125 mg acetazolamide tweemaal daags voor als de aanbevolen profylactische dosis om acute bergziekte (AMS) te voorkomen. Voor zover wij weten is een dosis lager dan 125 mg tweemaal daags niet onderzocht.

methoden: We voerden een prospectief, dubbelblind, gerandomiseerd, non-inferioriteitsonderzoek uit op trekkers naar het Everest basiskamp in Nepal. De deelnemers kregen de verlaagde dosis van 62,5 mg tweemaal daags of de standaarddosis van 125 mg tweemaal daags. De primaire uitkomst was incidentie van AMS en de secundaire uitkomsten waren ernst van AMS en bijwerkingen in elke groep.

conclusies: de verlaagde dosis acetazolamide bij 62,5 mg tweemaal daags was niet inferieur aan de momenteel aanbevolen dosis van 125 mg tweemaal daags voor de preventie van AMS. De lage incidentie van AMS in de onderzoekspopulatie kan het vermogen om de behandelingseffecten te differentiëren hebben beperkt. Het verdere onderzoek met meer deelnemers met grotere tarieven van AMS zou deze verminderde dosering voor het verhinderen van hoogteziekte verder ophelderen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *